Tilbage til forsiden

Print side

Trin 1 – Undergrunden

    

Lav et billede af et tværsnit af jorden, som svarer til jorden et sted i Danmark med sand/grus lag og lerlag. Tag evt. udgangspunkt i Vestjylland hvor de har meget sandede jorder.

  1. Placer navnene på de forskellige jordlag, så du får de forskellige lag placeret i undergrunden
  2. Fortæl hvordan regnen siver ned i jorden
  3. Kan jordlagene ligge forskelligt afhængig af hvor i Danmark man er?
  4. Hvordan er nedsivningen af regnvand i sand og grus sammenlignet med ler?

 

Hent materialer


Her finder du materialer, du kan bruge til at løse din opgave.


Opgave i PowerPoint
   
Billedgalleri grundvand